Palmbladet

Föreningens nyhetsbrev

Palmbladet är föreningens nyhetsbrev och informerar om livet på Piña Palmera men också om vad Föreningen Palmeras Vänner gör här hemma.

Återkommande i Palmbladet är de berättelser som volontärer löpande skickar där de beskriver sina erfarenheter från sin tid på Piña Palmera.

Palmbladet distribueras till medlemmarna med tre nummer per år.

Palmbladet nr 3- 2017 PDF

Palmbladet nummer 3 November 2016 PDF

Palmbladet Augusti 2016 (PDF)

Palmbladet nummer 3 2014 (PDF)

Palmbladet nummer 2 2014 (PDF)

Palmbladet december 2013 (PDF)

Palmbladet september 2013 (PDF)

Palmbladet april 2013 (PDF)

Palmbladet december 2012 (PDF)

Palmbladet april 2012 (PDF)

Palmbladet december 2011 (PDF)

Palmbladet juli 2011 (PDF)

Palmbladet mars 2011 (PDF)

Palmbladet december 2010 (PDF)

Palmbladet augusti 2010 (PDF)