DSC_3219

Styrelsesammansättning

Föreningens styrelse består av ordförande, minst sex andra ledamöter samt två suppleanter, som utses av årsmötet. Styrelsens ledamöter väljs för en tidsperiod på två år. Ordförande samt suppleanter väljs för ett år.

Styrelsen sammansättning 2017:

Anita Nilsson Röjning, ordförande

Therese Ydremark, ledamot/sekreterare

Anna-Maria Hansson, ledamot

Elsa Hammarström, ledamot

Emilia Diamantidis, ledamot

Ann-Kristin Nyström, ledamot

Linda Bolin, ledamot

Helena Eidlitz, suppleant

Maria Levya Anderberg, suppleant

Caroline Westberg, suppleant

Carola Nilsson, revisor

Jan Sondér , föreningsrevisor

Ulrika Kenney Wallbing, valberedning

Sara Rydwik, valberedning

 

 

Beskrivning av styrelsens medlemmar

 

Anita Nilsson Röjning

Styrelseledamot och ordförande sedan 2014. Pedagog och marknadsekonom. Arbetat ideellt med administration inom bl.a Röda Korset Pensionär. Volontär på Piña Palmera under sex månader 2013

 

Therese Ydremark

Ledamot och sekreterare i Palmeras vänner sedan fyra år. Master i statsvetenskap. Anställd inom den ideella sektorn hela sitt arbetsliv

 

Anna-Maria Hansson

Styrelseledamot sedan 2016. Arbetar som logoped inom habiliteringen i Stockholm och ska precis börja arbeta igen efter ett års föräldraledighet. Spelar volleyboll i IF Stockholms vingar. Var volontär på Piña Palmera under två månader 2015.

 

Helena Eidlitz

Arbetsterapeut. Volontär på Piña Palmera 1995-2000. Ledamot i Föreningen Palmeras Vänner sedan 2002 och kassör 2009-2016.

 

Ann-Kristin Nyström

Styrelseledamot sedan 2016. För 23 år sedan åkte jag till Oaxaca, efter kontakt med Anna. Jag stannade en vecka i Zipolite och har därefter följt Piñas utveckling. Mitt yrke och arbete är Leg. sjukgymnast/ergonom. Jag ser fram emot att delta i styrelsens arbete för att stödja Piña Palmera.

 

Emilia Diamantidis

Nybliven ledamot för Palmeras Vänner 2017. Jag är en glad fysioterapeut som arbetar i Göteborg. Jag gillar att engagera mig i olika grupper och events. I termin 4 gjorde jag min kliniska praktik i Mexico på Piña Palmera och blev helt förälskad i själva stället och människorna som arbetar där. Jag har även suttit med i en annan styrelse under min tid på universitetet och ville sedan fortsätta mitt engagemang på annat håll, därför gick jag med i Palmeras vänner.

Elsa Hammarström

Hej! Jag heter Elsa Hammarström och var volontär på Piña Palmera för drygt två år sedan och har varit aktiv i styrelsen Palmeras vänner sedan dess. Just nu pluggar jag teater och jobbar på ett boende för barn med funktionsvariationer i Göteborg.

Linda Bolin

Jag är en tjej på 22 år som har studerat företagsekonomi vid Stockholms Universitet och har en kandidatexmen i revision. Jag har nu sabbatsår och ville engagera mig ideellt under det här året, och planerar att fortsätta mina studier till hösten. Jag fick kontakt med Pina Palmeras Vänner genom en annons på volontärbyrån och tyckte att Palmeras Vänner var en förening för en väldigt bra sak och ville hjälpa till. Jag har under den här tiden hos Palmeras Vänner sysslat med bokföringen och ser väldigt mycket fram emot att jobba i styrelsen med alla dess underbara människor.

Caroline Westerberg

Jag är en glad 26-årig fysioterapeut från Uppsala. Under våren 2016 tillbringade jag min sista praktik på Piña Palmera i 5 veckor. Det var en fantastisk upplevelse på många sätt. Med mig hem hade jag en väska träfåglar som tillverkats på Piña som jag skulle lämna till Palmeras vänner. Det var roligt att kunna hjälpa till i samarbetet mellan Mexiko och Sverige och något jag kände att jag ville fortsätta med. Nu sitter jag med som suppleant i styrelsen vilket känns väldigt kul och spännande!

Styrelsen sammansättning 2016:

Anita Nilsson Röjning, ordförande
Therese Ydremark, ledamot/sekreterare
Klara Stingzing, ledamot
Elsa Hammarström, ledamot
Gabriella Åström, ledamot
Agnes Duregård, ledamot
Anna-Maria Hansson, ledamot
Ann-Kristin Nyström, ledamot
Britta Boström, suppleant/vice kassör
Maria Levya, suppleant
Helena Eidlitz, suppleant/kassör
Ulrika Kenney Wallbing, suppleant
Irmeli Peronius suppleant
Sara Rydwik suppleant
Emilia Diamantidis suppleant
Carola Nilsson, auktoriserad revisor
Maria Palselius, revisorsuppleant
Jan Sondér , föreningsrevisor
Karin Fältman, valberedningen

Styrelsen sammansättning 2015:

Anita Röjning, ordförande
Helena Eidlitz, kassör
Therese Ydremark, sekreterare
Klara Stingzing, ledamot
Elsa Hammarström, ledamot
Ulrika Kenney Wallbing, ledamot
Gabriella Åström, ledamot
Agnes Duregård, ledamot
Camilla Pettersson, ledamot
Charlotte Svensson, suppleant
Britta Boström, suppleant
Maria Levya, suppleant

Carola Nilsson, auktoriserad revisor

Styrelsen sammansättning 2014:

Klara Stingzing, ordförande
Helena Eidlitz, kassör
Therese Ydremark, sekreterare
Ulrika Kenney Wallbing, ledamot
Gabriella Åström, ledamot
Agnes Duregård, ledamot
Camilla Pettersson, ledamot
Anita Röjning, ledamot
Charlotte Svensson, suppleant
Britta Boström, suppleant
Carolina De Maio, suppleant

Styrelsen sammansättning 2013:

Klara Stingzing, ordförande
Helena Eidlitz, kassör
Therese Ydremark, sekreterare
Ulrika Kenney Wallbing, ledamot
Gabriella Åström, ledamot
Agnes Duregård, ledamot
Charlotte Svensson, ledamot
Britta Boström, suppleant
Carolina De Maio, suppleant
Anabelí Diaz, suppleant
Camilla Pettersson, suppleant

Styrelsen sammansättning 2012:

Klara Stingzing, ordförande
Ledamot:
Helena Eidlitz (omval)
Ulrika Wallbing (omval)
Gabriella Åström (omval)
Maria Leyva Anderberg (omval)
Therese Ydremark (nyval, tidigare fyllnadsval)
Charlotte Svensson (nyval)
Malin Meissner, ledamot har ett års återstående mandattid.
Suppleanter:
Mario Hernandez (omval)
Britta Boström (omval)
Valerie Wigardt (omval)
Joakim Davidsson (nyval, tidigare ordinarie)
Revisorer:
Jan Sondér, föreningens revisor
Maria Palselius, revisorssuppleant
Åke Persson, auktoriserad revisor
Valberedningen:
Carolina Bastigheit, sammankallande

 

Styrelsens sammansättning 2011:

Klara Stintzing
Malin Meissner ordinarie 2 år
Helena Eidlitz
Ulrika Wallbing
Gabriella Åström
Maria Leyva Anderberg
Joakim Davidsson
Therese Ydremark
Suppleanter
Valerie Wigardt
Mario Hernandez
Britta Boström.

 

Styrelsens sammansättning 2010:

Klara Stintzing
Ulrika Kenney Wallbing
Joakim Davidsson
Gabriella Åström
Bodil Kero
Maria Leyva Anderberg
Helena Eidlitz
Mario Hernandez
Suppleanter:
Valerie Wigardt (nyval)
Margareta Olsson (nyval)

 

Styrelsens sammansättning 2009:

Klara Stintzing
Ulrika Kenney Wallbing
Joakim Davidsson
Gabriella Åström
Bodil Kero
Maria Leyva Anderberg
Helena Eidlitz
Mario Hernandez
Harald Haapala
Birgit Jessen