Förvaltningsberättelser

Här kan du ladda ner våra förvaltningsberättelser. I dessa står beskrivet hur Föreningen Palmeras Vänner arbetat under respektive år. Årsredovisningar återfinns även här.

Ladda ner dokument

Förvaltningsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2015

Förvaltningsberättelse 2015 del 1

Förvaltningsberättelse 2015 del 2

Förvaltningsberättelse 2015 del 3

Revisorsberättelse 2015

Internrevisorsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse 2014

Revisionsberättelse 2014

Förvaltningsberättelse 2014

Förvaltningsberättelse 2013

Revisonsrapport 2013

Verksamhetsberättelse 2012

Årsredovisning 2012

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2009

om oss . Unique Retro PSD Actions simple to download & use.