Om föreningen

Vad är Föreningen Palmeras Vänner?

 

Föreningen Palmeras Vänner bildades 1987 för att stödja Piña Palmeras verksamhet..

I Sverige samlar Föreningen Palmeras Vänner in medel och sprider information om verksamheten vid rehabiliterings – och utvecklingscentret Centro de Atención Integral (C.A.I.) Piña Palmera i delstaten Oaxaca i södra Mexiko, Latinamerika. Tre gånger om året ger vi ut Palmbladet – ett infoblad om verksamheten som vi skickar ut till alla medlemmar.

 

Föreningen drivs helt på medlemmarnas bidrag och arbetet inom föreningen är ideellt. De flesta som sitter i styrelsen har någon gång arbetat på Piña Palmera som volontärer. I föreningen har vi även ett antal aktivister som också de arbetar helt ideellt med att marknadsföra Piña Palmeras verksamhet och samla in pengar till föreningen. Vi medverkar exempelvis på olika marknader där vi säljer leksaker som tillverkats på centret. I högra kolumnen under Eventannonsering meddelar vi när vi har sådana aktiviteter inplanerade.

 

Palmeras Vänners verksamhet är mycket viktig för Piña Palmera, då vi utgör 25-30% av centrets totala budget. Av de insamlade pengar som Föreningen Palmeras Vänner samlar in går endast 7 % till insamlings- och administrationskostnader. Det innebär att vi kan skicka 93 % av insamlade medel till centret i Mexiko.

 

Ge ett bidrag på: PlusGiro 901191-7 eller BankGiro 901-1917

 

Händelser

TACK!

Vill vi nu säga efter ett fantastiskt årsmöte med föreningen Palmeras vänner, och även hälsa välkomna till våra nya styrelsemedlemmar Malin Stenbom, Manuela Cano och Balder Guevara.

 

Nu startar ett nytt styrelseår som vi alla ser fram emot, med nya idéer, projekt och engagemang!

 

Har du som sitter och läser detta en idé eller åsikt om vad vi behöver jobba med under 2018, tveka inte att kontakta oss i styrelsen! Antingen via hemsidan eller Facebook!

 

Och sist men inte minst, tack till alla trogna medlemmar och faddrar ute i landet! Utan er skulle inte föreningen existera!