Palmbladet

Palmbladet

Föreningens nyhetsbrev

 

Palmbladet är föreningens nyhetsbrev och informerar om livet på Piña Palmera men också om vad Föreningen Palmeras Vänner gör här hemma.

Återkommande i Palmbladet är de berättelser som volontärer löpande skickar där de beskriver sina erfarenheter från sin tid på Piña Palmera.

Palmbladet distribueras till medlemmarna med tre nummer per år.

 

Palmbladet mars 2018 (PDF)

Palmbladet december 2017 (PDF)

Palmbladet september 2017 (PDF)

Palmbladet mars 2017 (PDF)

Palmbladet december 2016 (PDF)

Palmbladet augusti 2016 (PDF)

Palmbladet april 2016 (PDF)

Palmbladet nummer 2 2014 (PDF)

Palmbladet december 2013 (PDF)

Palmbladet september 2013 (PDF)

Palmbladet april 2013 (PDF)

Palmbladet april 2012 (PDF)

Palmbladet december 2011 (PDF)

Palmbladet juli 2011 (PDF)

Palmbladet december 2010 (PDF)

Palmbladet augusti 2010 (PDF)

 

Händelser

Stort tack

 

till alla som deltog på Cervantes och gjorde detta till ett fantastiskt evenemang! Vi hoppas på fler liknande händelser framöver!