Piña Palmera

Piña Palmera

 

Piña Palmeras fokus ligger på att stärka arbetet med närbaserad rehabilitering, samt verka för att människor med funktionsnedsättningar ska synliggöras, rehabiliteras och kunna ta makt över den egna situationen. Arbetet grundar sig på Konventionen om Mänskliga Rättigheter, Konventionen om Rättigheter för Personer med funktionsnedsättningar samt Barnkonventionen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piña Palmera erbjuder rehabilitering i olika former. Vissa personer bor på centret och andra kommer dit för att få sjukgymnastik en gång i veckan. Att rehabiliteringsformerna ser så olika ut beror på att Piña Palmera tar emot människor med alla typer av funktionsnedsättningar. De allra flesta som arbetar på centret har någon form av funktionsnedsättning och arbetet är en del av deras rehabiliteringsprocess.

Film från Piña Palmera:

En av de som arbetar på centret är Mariano Enrique som är blind. Han arbetar med att lära blinda barn blindskrift och är också volontärsamordnare.

 

Händelser

TACK!

Vill vi nu säga efter ett fantastiskt årsmöte med föreningen Palmeras vänner, och även hälsa välkomna till våra nya styrelsemedlemmar Malin Stenbom, Manuela Cano och Balder Guevara.

 

Nu startar ett nytt styrelseår som vi alla ser fram emot, med nya idéer, projekt och engagemang!

 

Har du som sitter och läser detta en idé eller åsikt om vad vi behöver jobba med under 2018, tveka inte att kontakta oss i styrelsen! Antingen via hemsidan eller Facebook!

 

Och sist men inte minst, tack till alla trogna medlemmar och faddrar ute i landet! Utan er skulle inte föreningen existera!