CBR

CBR - Community-Based Rehabilitation

 

Piña Palmera arbetar med CBR, Community Based Rehabilitation. Med denna form av rehabilitering strävar man efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga i och ha ansvar för rehabiliteringsprocessen. CBR stimulerar bildandet av lokala rehabiliteringsinstanser i vart och ett av de samhällen som deltar. Piña Palmera utbildar och handleder lokala rehabiliteringsvolontärer i varje by.

 

Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från centret så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering. Tanken är att Piña Palmeras verksamhet ska spridas i regionen utan stora fasta investeringar. Piña Palmeras CBR-arbete sker med lokalradion och nära samarbete med lokala myndigheter, skolor och läkarstationer.

 

Piña Palmeras arbete med samhällsbaserad rehabilitering innebär att de har en metod för gemensamma insatser. Människor med olika kompetenser bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten som helhet, men arbetar också integrerat. I arbetslagen ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, studenter och volontärer från olika länder. CBR är en modell som fungerar i praktiken och syftar till att sprida den erfarenhet centret samlat på sig under 25 års arbete med integrerad rehabilitering. För Piña Palmera har det betytt att de nått ett allt större antal personer med funktionshinder i området med sin verksamhet.

De som deltar i CBR kan vara personer med någon funktionsnedsättning, eller deras anhöriga.

 

Händelser

Stort tack

 

till alla som deltog på Cervantes och gjorde detta till ett fantastiskt evenemang! Vi hoppas på fler liknande händelser framöver!