CBI

CBI - Community-Based Inclusion

 

Piña Palmera arbetar med CBI, Community Based Inclusion. Med detta arbete strävar man efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga i och ha ansvar för inkluderingen av personer med funktionsnedsättningar.

 

Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från Piña Palmera så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering och inkluderingsprocess med konsktanta uppföljningar. De olika lokala samhällsaktörerna involveras i olika situationer i inkluderingsprocesserna och blir på så vis handledda och utbildade i teman om funktionsnedsättningar, rehabilitering, inkludering och rättigheter utifrån deras egna erfarenheter och uppmanas att ta ansvar för sin del i inkluderingsprocessen. Piña Palmera försöker genom arbetet med CBI uppnå förändringar i miljön och människors attityder för att främja inkludering utifrån utmaninagarna och möjligheterna som finns i varje samhälle och CBI stimulerar till erfarenheter av lokala inkluderingsprocesser i vart och ett av de samhällen som deltar.

 

Piña Palmeras team består av människor med olika kompetenser som bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten. Där ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, personer med funktionsnedsättning som själva haft en rehabiliterings- och inkluderingsprocess, familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättning, studenter och volontärer från olika länder. Detta team är det som gör ständiga uppföljningar på hur rehabiltierings- och inkluderingsprocesserna går för varje person och familj. Tillsammmans med personen med funktionsnedsättning, familjen och de olika samhällsaktörerna sätts nya mål och man letar nya strategier för varje enskild situation och varje enskild utmaning

 

 

Händelser

Hej/Hola

 

Här kommer några bilder från eventet. Många uppskattande tack har inkommit till oss för ett lyckat arrangemang.

Tusen tack!

 

Vi skulle bli mycket tacksamma om du eller någon av dina vänner fortsatt vill ge ett stöd till Pina Palmeras verksamhet i Zipolite genom att bli medlem 2018 i Palmeras Vänner.

 

Sätt in 150 kr på Postgiro 9011 91-7 Swish 123 90 11 917

 

Meddelande: Medl18 + namn+ E-mail

 

Bästa hälsningar

 

Styrelsen för Palmeras Vänner