CBI

CBI - Community-Based Inclusion

 

Piña Palmera arbetar med CBI, Community Based Inclusion. Med detta arbete strävar man efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga i och ha ansvar för inkluderingen av personer med funktionsnedsättningar.

 

Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från Piña Palmera så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering och inkluderingsprocess med konsktanta uppföljningar. De olika lokala samhällsaktörerna involveras i olika situationer i inkluderingsprocesserna och blir på så vis handledda och utbildade i teman om funktionsnedsättningar, rehabilitering, inkludering och rättigheter utifrån deras egna erfarenheter och uppmanas att ta ansvar för sin del i inkluderingsprocessen. Piña Palmera försöker genom arbetet med CBI uppnå förändringar i miljön och människors attityder för att främja inkludering utifrån utmaninagarna och möjligheterna som finns i varje samhälle och CBI stimulerar till erfarenheter av lokala inkluderingsprocesser i vart och ett av de samhällen som deltar.

 

Piña Palmeras team består av människor med olika kompetenser som bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten. Där ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, personer med funktionsnedsättning som själva haft en rehabiliterings- och inkluderingsprocess, familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättning, studenter och volontärer från olika länder. Detta team är det som gör ständiga uppföljningar på hur rehabiltierings- och inkluderingsprocesserna går för varje person och familj. Tillsammmans med personen med funktionsnedsättning, familjen och de olika samhällsaktörerna sätts nya mål och man letar nya strategier för varje enskild situation och varje enskild utmaning

 

 

Händelser

 

Dubbla evenemang i September!!

 

I höst välkomnar vi er till två fantastiska events! Den första i Stockholm och den andra i Göteborg.

 

Den 16/9 gör vi en favorit i repris och träffas på M/S Vindhem(båten).

 

Den 23/9 träffas vi på restaurangen Mexikanska Monarkin och pratar om hur det är att vara volontär på Piña Palmera.

 

Klicka följande länkar för mer information om festerna:

 

Inbjudan till den 16:e september

 

Inbjudan till den 23:e september