Sommarläger

Sommarläger

 

Varje år anordnar Piña Palmera sommarläger för familjer i de byar där Piña arbetar med CBR. På dessa läger kan barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättningar mötas och utvecklas tillsammans. Det blir en naturlig integrering som stärker välbefinnandet och självkänslan hos dem med funktionsnedsättningar. Byarna som deltar är Candelaria, El Morro Mazatan, Cozoaltepec, Puerto Escondido och Zipolite.

 

Syftet med dessa sommarläger är att främja socialisering, integration och oberoende. Man arbetar med rehabilitering genom lek, fysisk aktivitet och konstnärliga uttryck för att barn med funktionsnedsättningar ska utveckla sin kapacitet och sociala integration.

 

Händelser

Stort tack

 

till alla som deltog på Cervantes och gjorde detta till ett fantastiskt evenemang! Vi hoppas på fler liknande händelser framöver!