Sommarläger

Varje år anordnar Piña Palmera sommarläger för familjer i de byar där Piña arbetar med CBR. På dessa läger kan barn och ungdomar med och utan funktionsnedsättningar mötas och utvecklas tillsammans. Det blir en naturlig integrering som stärker välbefinnandet och självkänslan hos dem med funktionsnedsättningar. Byarna som deltar är Candelaria, El Morro Mazatan, Cozoaltepec, Puerto Escondido och Zipolite.

Syftet med dessa sommarläger är att främja socialisering, integration och oberoende. Man arbetar med rehabilitering genom lek, fysisk aktivitet och konstnärliga uttryck för att barn med funktionsnedsättningar ska utveckla sin kapacitet och sociala integration.

 

Läs rapporterna från några av Piña Palmeras sommarläger:

Rapport från sommarläger 2011

Miniläger i Candelaria 2011
Sommarläger 2010 rapport (PDF)

Sommarläger 2008 rapport (PDF)