Bli fadder

Bli fadder

för Piña Palmera

 

Piña Palmera i Mexico behöver många faddrar som bidrar regelbundet varje månad. Ju fler faddrar Piña Palmera har, desto fler personer med funktionshinder kan vi stödja! För närvarande är vi 239 faddrar som bidrar varje månad till ca en fjärde del av verksamhetes kostnader.

 

På Palmeras Vänner har vi ett plusgiro: 901191-7 där du kan betala in ditt bidrag.

Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll (90 konto) som ser till att garantera att ditt bidrag skickas vidare till utlandet.

Om du vill ha mer information om detta, skicka ett mail till info@palmerasvanner.se

 

Varför bli fadder för verksamheten vid Piña Palmera?

Det finns olika anledningar till att stödja vår verksamhet. Våren 2012 efterlyste vi berättelser från Palmbladets medlemmar om varför de valt att stödja just Palmeras Vänner. Detta fina svar fick vi från Louise Alström med familj:

 

Louises historia

Vad betyder faddrarna för Piña Palmeras verksamhet?

Idag arbetar man aktivt med omkring 400 personer, mest barn. I genomsnitt kostar varje person som får stöd av Piña Palmera ca 9.000 kr om året, inkluderat alla Piña Palmeras omkostnader.

Som fadder stödjer man hela verksamheten, inte en enskild person – för det blir i längden alldeles för dyrt, omständigt och orättvist.

Man väljer själv hur mycket man kan bidra med varje månad.

Fadderbidragen är viktiga för Piña Palmera eftersom det är en stadig inkomstkälla.

Genom att åta dig att skänka en summa varje månad stödjer du Piña Palmera. Samtidigt kan Piña Palmera planera verksamheten bättre.

Oavsett beloppets storlek stödjer du verksamheten och blir en av många som håller Piña Palmera igång.

Du kan betala varje månad med vanliga inbetalningskort (du får från oss), via din Internetbank eller med Autogiro, som gör att pengarna dras automatiskt varje månad och minskar föreningens hantering och administration.

Vill du gärna betala via Autogiro och kontinuerligt bidra till verksamheten på Piña Palmera i Mexico?

Autogiro innebär att fadderbidragen automatiskt överförs från det egna bankkontot eller postgirokontot varje månad, så det är ingen risk för att man glömmer bort att sända in fadderbidraget. Man slipper också alla postgiroavgifter. Fyll i blanketten nedan och skicka till adressen under.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningens postadress:

Föreningen Palmeras Vänner

Box 4268

102 66 Stockholm

 

 

 

 

Händelser

 

Tack för två fantastiska evenemang i Stockholm och Göteborg!

 

Hoppas vi lyckades inspirera er och förmedla den glädje och energi vi känner för att samarbeta med Piña Palmera!

 

Håll utkik för vidare händelser under hösten!

 

Hasta la proxima!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sidan uppdaterad 181003