Vi behöver bli fler

bli medlem nu!

Medlemsavgiften är 150 kronor per kalenderår.

Hämta Autogiroblankett

Föreningen Palmeras Vänner använder 7 % av insamlade medel till insamlings- och administrationskostnader. Resterande 93 % skickas till centret i Mexiko. Att du blir medlem gör därför stor skillnad för Piña Palmera!

För att bli medlem, skicka ett mail till:
palmeras@palmerasvanner.se