Här hittar du en manual för dig som är intresserad av att bli volontär på Piña Palmera.

Följande rubriker finns i manualen:

  • Vad är Piña Palmera?
  • Livet som volontär
  • Områden på Piña där volontärer deltar
  • Allmän information

Klicka på länken nedan för att öppna manualen

MANUAL FÖR VOLONTÄRER 2017