Välkommen till FPV

Välkommen

till föreningen Palmeras Vänner!

Piña Palmera är ett mexikanskt utvecklings- och rehabiliteringscenter för personer med funktionsnedsättningar. Vid centret tar man emot personer med alla slags funktionsnedsättningar samt deras familjer. Det här är en hemsida utgiven av den svenska stödföreningen Palmeras Vänner.

Piña Palmeras fokus ligger på att stärka arbetet med närbaserad rehabilitering, samt verka för att människor med funktionsnedsättningar ska synliggöras, rehabiliteras och kunna ta makt över den egna situationen. Läs mer om Piña Palmera och hur centret arbetar under fliken Piña Palmera

Föreningen Palmeras Vänner arbetar med att stödja arbetet på Piña Palmera. Läs mer om hur vi arbetar med detta under fliken Om föreningen.

Klicka här för att se en video om Piña Palmera och deras arbete. perfecto är lösenordet.

 

Granskad&GodkändGG