Föreningen Palmeras Vänner

Bli fadder

för Piña Palmera


Piña Palmera i Mexico behöver många faddrar som bidrar regelbundet varje månad. Ju fler faddrar Piña Palmera har, desto fler personer med funktionshinder kan vi stödja! För närvarande är vi 239 faddrar som bidrar varje månad till ca en fjärde del av verksamhetes kostnader.


Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll (90 konto). Om du vill ha mer information om detta, skicka ett mail till info@palmerasvanner.se


Vad betyder faddrarna för Piña Palmeras verksamhet?

Idag arbetar man aktivt med omkring 400 personer, mest barn. I genomsnitt kostar varje person som får stöd av Piña Palmera ca 9.000 kr om året, inkluderat alla Piña Palmeras omkostnader.

Som fadder stödjer man hela verksamheten, inte en enskild person – för det blir i längden alldeles för dyrt, omständigt och orättvist. Man väljer själv hur mycket man kan bidra med varje månad.

Fadderbidragen är viktiga för Piña Palmera eftersom det är en stadig inkomstkälla. Genom att åta dig att skänka en summa varje månad stödjer du Piña Palmera. Samtidigt kan Piña Palmera planera verksamheten bättre. Oavsett beloppets storlek stödjer du verksamheten och blir en av många som håller Piña Palmera igång.

För att bli fadder vänligen klicka här och fyll i formuläret.


Du kan betala varje månad med vanliga inbetalningskort (du får från oss), via din Internetbank eller med Autogiro.


Vill du gärna betala via Autogiro och kontinuerligt bidra till verksamheten på Piña Palmera i Mexico?

Autogiro innebär att fadderbidragen automatiskt överförs från det egna bankkontot eller plusgirokontot varje månad, så det är ingen risk för att man glömmer bort att sända in fadderbidraget. Man slipper också alla plusgiroavgifter. Fyll i blanketten nedan och skicka till adressen under.


Klicka här för att hämta autogiroblanketten. 


Du kan även betala via: 

Bankgiro: 901-1917

Swish: 123 90 11 917 märkt "Fadderbidrag"


Föreningens mail:

info@palmerasvanner.se