Föreningen Palmeras Vänner

Verksamhetsförlagd utbildning

Som student kan man även åka till Piña Palmera för att göra prakitik, verksamhetsförlags utbildning (VFU). Upplägget för studenterna liknar det för de som arbetar som volontärer (läs mer här) men anpassas och utformas i samarbete med verksamheten på centret efter varje students mål och syfte med praktiken.


Studenter vid olika utbildningar på högskolor och universitet har innan pandemin gjort VFU på Piña Palmera. Denna verksamhet kommer nu att återupptas.


Vid intresse kan studenter/högskolor kontakta styrelsen via e-post: kontakt@palmerasvanner.se

Fysioterapistudent ute på hembesök i en av byarna. September 2019.