Föreningen Palmeras Vänner

Intresserad av att komma till Piña Palmera som volontär?


Volontärerna är mycket viktiga för Piña Palmeras arbete och utveckling. De senaste åren har vi haft i genomsnitt 15 volontärer på centret samtidigt. Ibland kan det vara fler än 20 st på samma gång. Volontärerna kommer från hela världen. Flest kommer från Sverige men vi har också volontärer från Mexiko, Storbritannien, USA, Holland, Tyskland, Belgien, Danmark, Australien, Argentina och flera andra länder.


Åker du som volontär kommer du hit lika mycket för att lära själv som för att hjälpa andra. Man kan inte hjälpa andra utan att först hjälpa sig själv. I Sverige har vi en stor materiell rikedom men här är människor rika på andra sätt och det är viktigt att man förstår att ett utbyte mellan människor i nord och människor i syd är viktigt för alla.


En annorlunda livsstil


Privat är ett ord som knappast finns här på Piña Palmera och om du har stort behov av att vara själv och ha ett privatliv så kommer du kanske få det lite knepigt. Här finns det alltid andra människor runt omkring en så det är viktigt att ta sig ledig tid och söka upp en avskild plats ibland om man behöver det. Andra saker som är bra att tänka på är att ta det lugnt i början när du kommer hit. Vi väntar oss inte att du ska börja jobba som en tokig från första dagen. Mänskliga relationer värderas mer än effektivitet här och alla uppskattar om du anstränger dig för att lära känna människor och prata med dem. Det är också viktig att vara flexibel och uppmärksam och kunna hjälpa till och ge en hand när det behövs, som t.ex. diska extra ibland, och hjälpa till extra i köket (mycket uppskattat), städa upp där man ser att det är stökigt etc.


Volontärerna förväntas också att själva hålla rent i volontärhuset och på deras gemensamma toalett. När man kommer från det kliniskt rena Sverige så kan man ofta ha svårt att acceptera den hygieniska standarden här. Men man vänjer sig snart vid att bland annat hålla munnen stängd när man duschar så att inget vatten kommer in. Man måste också tänka på att borsta tänderna i renat dricksvatten och att undvika äta färska grönsaker och frukt med skal om man inte först har desinfekterat dem i klorvatten i 20 minuter. Amöbainfektioner är vanliga hos den inhemska befolkningen och man är speciellt känslig om man kommer utifrån.


Tips


Det finns flera bra böcker man kan läsa innan man åker till Piña Palmera. Om du inte redan har läst ”Disabled Village Children” av David Werner så försök att få tag på den. Vi använder oss mycket av den boken och sättet att arbeta som beskrivs i boken.

Andra bra böcker att läsa är:

* Hundra år av ensamhet av Gabriel Garcia Marquez

* Latinamerikas öppna ådror av Eduardo Galeano

* Mexiko, on the border of chaos av Andres Oppenheimer

* Den vite mannen, Papalagi, av Söderhavshövdingen Tuiavii från Tiavea

* Carlos Castañedas böcker

 

Hemsida


Besök gärna Piña Palmeras egen webbsida för mer information:http://www.pinapalmera.org/


Kontakt


Du kan också kontakta föreningens volontärsamordnare:

volontar@palmerasvanner.seHitta mer info och läs mer om hur du går till väga för att kunna åka som volontär till Piña Palmera under fliken "Volontärtjänst" här

Fysioterapistudent ute på hembesök i en av byarna. September 2019.