Att lyfta och lösa problem


Om det finns tvivel, avvikelser och farhågor om metodik, attityder och strukturer är Föreningen Palmeras Vänner och Piña Palmera öppna för dialog för att skapa reflektion och förståelse.


Om du ser något som är, eller som du misstänker, vara olagligt, ska du anmäla detta. Har du blivit utsatt, bevittnat eller misstänker ett brott ska det självklart också polisanmälas.


Vi har två steg i vår hantering:


1. Direkt dialog med ansvarig ordförande eller samordnare


Om du deltar i Föreningen Palmeras Vänners aktiviteter och vill lämna ett klagomål ska du i första hand vända dig till den person som ansvarar för den aktivitet där incidenten skedde. Den du rapporterar ärendet till har skyldighet att ta upp frågan och arbeta för en lösning. Du kan också vända dig till föreningens ordförande HÄR


Om du är volontär på Piña Palmera kontaktar du i första hand samordnaren i det område där incidenten skedde, volontärsamordnaren eller den övergripande samordnaren. Du kan också kontakta volontärsamordnaren eller ordförande i Föreningen Palmeras Vänner HÄR


2. Visselblåsning


Ett annat sätt att rapportera är att använda visselblåsartjänster. Alla typer av allvarliga missförhållanden ska rapporteras till visselblåsarfunktionen.


Misstänker du oegentligheter, såsom korruption eller sexuella trakasserier inom Föreningen Palmeras Vänner eller Piña Palmera uppmanar vi dig använda dig av visselblåsarfunktionen. Föreningen Palmeras Vänner och Piña Palmera har en visselblåsartjänst via ForumCiv. Den hittar du genom att klicka HÄR eller på engelska HÄR 


Föreningen Palmeras Vänner är medlemmar i biståndsorganisationen ForumCiv (läs mer HÄR) som arbetar för att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter. ForumCiv förmedlar projektstöd till svenska organisationer som samarbetar med organisationer utomlands.


Förhindra bedrägeri och korruption


Vår antikorruptionspolicy visar hur vi säkerställer nolltolerans mot bedrägeri och korruption. Policyn hittar du HÄR