Föreningen Palmeras Vänner

Stöd oss 


Föreningen Palmeras Vänner använder tio procent (genomsnitt de senaste 3 åren) av insamlade medel till insamlings-och administartionskostnader. Det innebär att vi kan skicka 90 % av insamlade medel till centret i Mexiko. Så oavsett om du blir medlem, blir fadder eller ger ett bidrag så gör du en stor insats för Piña Palmera!

Det finns olika metoder att stödja oss.