Föreningen Palmeras Vänner

Föreningen Palmeras Vänner är medlemmar i

ForumCiv

Föreningen Palmeras Vänner är medlemmar i biståndsorganisationen ForumCiv (läs mer HÄR) som arbetar för att stärka civilsamhället, demokrati och mänskliga rättigheter.


ForumCiv förmedlar projektstöd till svenska organisationer som samarbetar med organisationer utomlands.


Misstänker du oegentligheter, såsom korruption eller sexuella trakasserier inom Föreningen Palmeras Vänner eller Piña Palmera uppmanar vi dig använda dig av ForumCivs visselblåsartjänst som du hittar genom att klicka HÄR eller på engelska HÄR