Föreningen Palmeras Vänner

IBC - Inclusión Basada en la Comunidad


Piña Palmera arbetar med IBC - Inclusión Basada en la Comunidad. Strategin innebär att sträva efter att alla delar av samhället ska vara delaktiga i och ha ansvar för inkluderingen av personer med funktionsnedsättningar.


Personer med funktionsnedsättningar och deras anhöriga får i sin egen hemmiljö handledning av personal från Piña Palmera så att de själva kan arbeta med sin rehabilitering och inkluderingsprocess med konsktanta uppföljningar. De olika lokala samhällsaktörerna involveras i olika situationer i inkluderingsprocesserna och blir på så vis handledda och utbildade i teman om funktionsnedsättningar, rehabilitering, inkludering och rättigheter. De utmanas att reflektera utifrån deras egna erfarenheter och uppmanas att ta ansvar för sin del i inkluderingsprocessen. Bland annat hjälper Piña Palmera till med utbildning av teckenspråk för lärare för att göra skolmiljön tillgängligare för barn med dövhet/hörselnedsättning. 


Piña Palmera försöker genom arbetet med IBC uppnå förändringar i miljön och människors attityder för att främja inkludering utifrån utmaningarna och möjligheterna som finns i varje enskild ort/samhälle. 


Piña Palmeras team består av människor med olika kompetenser som bidrar med sina specifika kunskaper till verksamheten.  Där ingår yrkesspecialister, lokal personal som fortbildats, personer med funktionsnedsättning som själva haft en rehabiliterings- och inkluderingsprocess, familjemedlemmar till personer med funktionsnedsättning, studenter och volontärer från olika länder. Detta team är det som gör ständiga uppföljningar på hur rehabiltierings- och inkluderingsprocesserna går för varje person och familj. Tillsammmans med personen med funktionsnedsättning, familjen och de olika samhällsaktörerna sätts nya mål och man letar nya strategier för varje enskild situation och varje enskild utmaning.Skolbesök i en av orterna

Lektion i punktskrift