Föreningen Palmeras Vänner

Bli fadder

för Piña Palmera


Piña Palmera i Mexico behöver många faddrar som bidrar regelbundet varje månad. Ju fler faddrar Piña Palmera har, desto fler personer med funktionsnedsättning kan vi stödja! För närvarande är vi 175 faddrar som bidrar varje månad med åtta procent av verksamhetens kostnader.


Vår verksamhet kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll
(90 konto). Se deras hemsida genom att klicka här


Vad betyder faddrarna för Piña Palmeras verksamhet?

Idag arbetar man aktivt med omkring 325 personer i alla olika åldrar genom arbetsmetoden CBID (community based inclusive development) som innebär utvecklingsarbete av inklusion i och tillsammans med familjerna och deras närsamhälle.


Aktiviteter görs också vecko- eller månadsvis. Varje onsdag hålls aktiviteten Intervención
Temprana (tidig insats) på centret, vilket innebär stöd för nyfödda och barn upp till nio år med särskilda behov.


Piña Palmera jobbar även med pedagogisk inkludering i skolor och utbildar lärare i
inkludering av personer med olika funktionsnedsättningar.


Som fadder stödjer man hela verksamheten, inte en enskild person – för det blir i längden alldeles för dyrt, omständigt och orättvist. Man väljer själv hur mycket man kan bidra med varje månad.

Fadderbidragen är viktiga för Piña Palmera eftersom det är en stadig inkomstkälla. Genom att åta dig att skänka en summa varje månad stödjer du Piña Palmera. Samtidigt kan Piña Palmera planera verksamheten bättre. Oavsett beloppets storlek stödjer du verksamheten och blir en av många som håller Piña Palmera igång.

För att bli fadder vänligen klicka här och fyll i formuläret.


Du kan betala varje månad med vanliga inbetalningskort (du får från oss), via din Internetbank eller med Autogiro.


Gör det enkelt för dig och betala med autogiro:
Autogiro innebär att fadderbidragen automatiskt överförs från det egna bankkontot eller
personkonto varje månad. Fyll i blanketten nedan:

Klicka här för att hämta autogiroblanketten. 


Du kan även betala via: 

Bankgiro: 901-1917

Swish: 123 90 11 917 märkt "Fadderbidrag"


Föreningens mail:

info@palmerasvanner.se


Är du ännu ej medlem i Föreningen Palmeras Vänner kan du bli det genom att klicka här .
Då får du Palmbladet tre ggr/år som håller dig uppdaterad om vad som händer på Piña
Palmera och bidrar till att föreningens arbete och stöd till Piña Palmera kan fortgå här i Sverige.